Hlavní sál s přísálím - nájem za účelem pořádání komerční akce – kdy je vybíráno vstupné (plesy, zábavy, diskotéky, společenské večírky, koncerty, divadelní vystoupení)

Nájem: 4 000,- Kč

Záloha na úhradu případných škod způsobeným nájemcem - vratná částka: 5 000,- Kč

K nájemní částce se započítávají skutečné náklady za energie a nadstandardní výdaje spojené s provozem a úklidem - úklid 1 000,- Kč. V případě rezervace všech prostor na vícero dnů než je doba obvyklá, je účtován rezervační poplatek 500,- Kč za každý den navíc.

 

Hlavní sál s přísálím - nájem je určen k pořádání soukromé akce nebo pro uzavřenou společnost (narozeniny, svatby, setkání spolužáků, rodáků, konference...)

Nájem: 2 000,- Kč

Záloha na úhradu případných škod způsobeným nájemcem - vratná částka: 3 000,- Kč

K nájemní částce se započítávají skutečné náklady za energie a nadstandardní výdaje spojené s provozem a úklidem - úklid 1 000,- Kč. V případě rezervace všech prostor na vícero dnů než je doba obvyklá, je účtován rezervační poplatek 500,- Kč za každý den navíc.

 

Hlavní sál, pro sportovní účely a osvětu- jednorázové akce:

(do této kategorie se také zahrnují např. jednorázové přednášky, besedy atd.)

Nájem: 300,- Kč za 1 hodinu 

 

Přísálí s kuchyňkou:

Přísálí lze využít na: oslavy narozenin, pietní setkání, oslavy menšího rozsahu, srazy, besedy, přednášky.

Nájem: 500,- Kč – jednorázová akce

 

Záloha na úhradu případných škod způsobeným nájemcem - vratná částka: 3 000,-Kč.

K této částce se připočítává skutečná spotřeba za veškeré využité energie a nadstandardní výdaje spojené s provozem a úklidem - úklid 500,-Kč.

Tímto se rozumí: veškerý úklid všech pronajatých prostor zabezpečený správcem budovy.

V případě, že nájemce způsobí v průběhu nájmu škodu na majetku VZ, je povinen ji na vlastní náklady odstranit nebo v plné výši uhradit. Vlastník je oprávněn použít na úhradu případných škod zálohu složenou nájemcem. 

Akce pořádané místními organizacemi pro děti a mládež do 15 let a programy spojené s osvětou a kulturou obce jsou zdarma.